S襤YASAL KURAM- I

(2017-2018 Güz)             

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Program覺

Çankaya Üniversitesi

 

 

Doç. Dr. H. Bahad覺r Türk

襤letiim ve proje teslimi için: hbturk@cankaya.edu.tr

Ders Günü ve Saatleri: Perembe 18:00-21:00.

                       

 

Siyasal kurama dair tart覺malar siyaseti düünme biçimlerine ilikin genel anlam çerçeveleri sunarlar. Bu dersin amac覺, bu dorultuda, siyasal kuram içindeki temel konulara dair tan覺mlay覺c覺 ve analitik bir tart覺ma yürütmektir. Dersin ana izlekleri egemenlik merkezli sorunlar ve tart覺malarla ilgilidir.  

Siyasal Kuram- I; siyasal düünceler tarihi içindeki en az覺ndan klasik tart覺malara dair bir fikir sahibi olunduu ön kabülüne dayan覺r ve öncelikli amac覺 kronolojik bir siyasal düünceler tarihi tart覺mas覺 sunmak deildir. Zaman zaman bu türden bir çabay覺 da içerecek bir ekilde öncelikli amaç, egemenlik kavram覺 ekseninde siyaset teorisinin temel sorunlar覺na 覺覺k tutmakt覺r. Bu dorultuda söz konusu ders kapsam覺nda Spinoza’n覺n Tractatus Theologico Politicus’unu (Teolojik-Politik 襤nceleme) merkeze alan bir siyasal kuram tart覺mas覺 yap覺lacakt覺r.