SİYASAL KURAM- I

(2018-2019 Güz)             

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

Çankaya Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. H. Bahadır Türk

İletişim ve proje teslimi için: hbturk@cankaya.edu.tr

Ders Günü ve Saatleri: Perşembe 18:00-21:00.

                       

 

Siyasal kurama dair tartışmalar siyaseti düşünme biçimlerine ilişkin genel anlam çerçeveleri sunarlar. Bu dersin amacı, bu doğrultuda, siyasal kuram içindeki temel konulara dair tanımlayıcı ve analitik bir tartışma yürütmektir. Dersin ana izlekleri kitle merkezli sorunlar ve tartışmalarla ilgilidir.  

Siyasal Kuram- I; siyasal düşünceler tarihi içindeki en azından klasik tartışmalara dair bir fikir sahibi olunduğu ön kabülüne dayanır ve öncelikli amacı kronolojik bir siyasal düşünceler tarihi tartışması sunmak değildir. Zaman zaman bu türden bir çabayı da içerecek bir şekilde öncelikli amaç, kitle kavramı ekseninde siyaset teorisinin bazı temel sorunlarına ışık tutmaktır.